Hatha Yoga

De “vader van de yoga” Patanjali Ji, schrijft in zijn sutra’s (verzen):

“Yogaś Citta Vṛtti Nirodhaḥ”

Yoga is het stilleggen van de wervelingen van het denken, pas dan rust de ziener in zijn ware aard. Je kunt dit vergelijken met water dat heel helder is, waardoor je in de diepte moet kijken om te zien wat daar werkelijk ligt.

Hatha yoga reinigt middels asana’s (houdingen) en ademoefeningen (pranayama) het lichaam uitwendig en inwendig. Een rein lichaam is geestelijk en lichamelijk gezond en kan zich beter concentreren. Je bent dan klaar voor de volgende stap in yoga, namelijk meditatie.

In mijn lessen in Amstelveen besteed ik veel aandacht aan de adem. Adem, lichaam en bewustzijn, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als het denken kalm is, is de adem ook kalm. Als de adem onrustig is, zal het denken ook onrustig zijn. Ze zijn elkaars spiegel.

In mijn lessen leer ik je het verschil ervaren tussen spanning en ontspanning in de asana’s. Dit word je op den duur eigen en zo leer je spanningen los te laten.  Je wordt bewuster van wat goed voor je is, hoe je beter/dieper kunt ademen en wat je beter zou kunnen vermijden. Zo kun je meer gezondheid en tevredenheid in het leven ervaren.

 


Ayurveda for mother and baby